DE PRIJS

De winnaars in de 4 categorieën ontvingen een intensief versnellingstraject ter waarde van 15.000 euro, aangeboden door de Unie van Waterschappen, de NWB Bank, STOWA, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water.

Ook ontvingen alle winnaars een glaskunstwerk van kunstenaar Gert Bullée.

Meer over de prijs

Winnaars Waterinnovatieprijs 2015

– Categorie Waterveiligheid: ‘Dijken op veen’-methode van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en Deltares
– Categorie Schoon water: de Wingssprayer van Hoeben
– Categorie: Voldoende water: de ‘Inlaat op maat’-methode van Acacia Water, SODAQ en Akvo
– Categorie ‘Klaar voor de toekomst’: de lesmodule ‘Hoogwater op het schoolplein?’ van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Ook de Publieksprijs ging naar 'Hoogwater op het schoolplein?'. De Duurzaamheidsprijs is gewonnen door waterschap Vechtstromen en NETICS met de GEOWALL.

Laatste nieuws

05 Jan - Waterschappen komen met handhavingsadviseur-app
Lees bericht

30 Nov - Waterinnovatieprijs 2015 uitgereikt
Lees bericht

19 Nov - Versnellingstraject voor winnaars Waterinnovatieprijs
Lees bericht

Contact

Secretariaat Waterinnovatieprijs
PINO communicatie | evenementen | congressen
030 – 275 96 26
info@waterinnovatieprijs.nl

Unie van Waterschappen
Postbus 93218
2509 AE Den Haag
070 - 351 97 51