Categorieën + criteria

Categorieën

Bedrijven, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties en particulieren kunnen zich in één van de volgende categorieën inschrijven:
 
1. Droge voeten (veiligheid)
2. Schoon water (kwaliteit, afvalwaterzuivering, duurzame waterketen)
3. Voldoende water (kwantiteit, peilbeheer)
4. Water in de buurt *
* Categorie voor lokale initiatieven van particulieren en belangenorganisaties

Criteria

Om kans te maken op het winnen van de Waterinnovatieprijs moet uw inzending aan de volgende criteria voldoen:  

 

1. Uw inzending blinkt uit in de criteria innovatie en kwaliteit. 
2. Uw innovatieve project, product, initiatief of concept is toepasbaar binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen. De zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water. Kijk voor meer informatie over de waterschappen op www.uvw.nl.
3. Uw project mag al uitgevoerd zijn. Echter: ook projecten die in de toekomst zullen worden uitgevoerd, zijn van harte welkom.
4. Projecten die al eerder hebben meegedaan aan de Waterinnovatieprijs kunnen opnieuw deelnemen als er een duidelijke ontwikkeling in het project zichtbaar is.

Voorbeelden

Uw inzending kan een innovatieve oplossing bieden op vele terreinen. Wij geven u enkele voorbeelden: 

- Voorkomen en beheersen van wateroverlast; 
- Effectief meervoudig ruimtegebruik, zoals waterberging met bebouwing, water en natuur; 
- Verbetering waterkwaliteit (afvalwater, oppervlaktewater, zwemwater en waterecologie);
- Nautisch beheer/vaarwegbeheer, beheer van grondwater en het polderpeil; 
- Inzameling, transport en zuivering van afvalwater; 
- Aanleg, beheer, onderhoud van watergangen en waterkeringen.
 

Bekijk ter inspiratie de inzendingen van de Waterinnovatieprijs 2012.