7615 Zeedijk 8134 Groene weg 8783 Water 6980 Meter 7161 Zwart water grijs water 7780 Zuivering 7684 Machine 7763 Brug 1000 LOP ormel Kikkerstrip

Waterinnovatieprijs 2013; innovatie, samenwerking en inspiratie

De waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen, werken dag en nacht aan oplossingen voor het waterbeheer. Dit doen zij niet alleen; overheden, bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties en particulieren leveren gezamenlijk een onmisbare bijdrage aan het waterbeheer in Nederland. Met de uitreiking van de Waterinnovatieprijs benadrukken de waterschappen het belang van waterinnovaties, onderlinge samenwerking en het delen van ‘best practices’. 


Winnaars Waterinnovatieprijs bekend!
De jury van de Waterinnovatieprijs met juryvoorzitter mevrouw ir. A.G. Nijhof, CEO Tauw Group B.V. heeft op 10 december in Fort Voordorp te Groenekan in vier categorieën de winnaars bekend gemaakt van de Waterinnovatieprijs 2013. Zij hebben volgens de jury het meest vernieuwende idee of baanbrekende initiatief dat toepasbaar is binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen. 

 
De winnaars zijn:
 Categorie Water in de buurt
 ‘Natuurderij KeizersRande’ 
van Stichting IJssellandschap, Natuurderij KeizersRande, Stichting KeizersRande, ontwikkeld in nauwe coöperatie met het samenwerkingsverband Ruimte voor de Rivier: Rijkswaterstaat, Programma Directie Ruimte voor de Rivier en provincie Overijssel en gemeente Deventer.
 
Categorie Voldoende water
‘Rainwinner’ 
van Broos Water BV
 
 Categorie Schoon water
‘ Productie alginaat uit afvalwater/slib’
van TU Delft, RoyalHaskoningDHV, STOWA en de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
 
 Categorie Droge voeten 
‘Verticaal zanddicht geotextiel als piping-preventiemaatregel’
van Waterschap Rivierenland, Deltares, Stichting IJkdijk, TenCate en de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier.
 

Houd mij op de hoogte

Dhr. Mevr.

Tussenvoegsel:

Organisatie:

Laatste tweets

31-07-2014 - Budknowsit twittert:
RT @Hans_Middendorp: Waterschappen moeten opkomen voor kerntaak: goede #waterkwaliteit. Water = Leven. Spant Unie van Waterschappen zich…h…


31-07-2014 - MaritMeier twittert:
RT @Hans_Middendorp: Waterschappen moeten opkomen voor kerntaak: goede #waterkwaliteit. Water = Leven. Spant Unie van Waterschappen zich…h…


31-07-2014 - Bart1979 twittert:
RT @Hans_Middendorp: Waterschappen moeten opkomen voor kerntaak: goede #waterkwaliteit. Water = Leven. Spant Unie van Waterschappen zich…h…


31-07-2014 - waterschappen twittert:
RT @Hans_Middendorp: Waterschappen moeten opkomen voor kerntaak: goede #waterkwaliteit. Water = Leven. Spant Unie van Waterschappen zich…h…


31-07-2014 - MirjamJochemsen twittert:
RT @Hans_Middendorp: Waterschappen moeten opkomen voor kerntaak: goede #waterkwaliteit. Water = Leven. Spant Unie van Waterschappen zich…h…


31-07-2014 - Hans_Middendorp twittert:
Waterschappen moeten opkomen voor kerntaak: goede #waterkwaliteit. Water = Leven. Spant Unie van Waterschappen zich…http://t.co/hDhAIorUvv


28-07-2014 - sergiofelter twittert:
Unie van Waterschappen: 'De waterschappen zijn alert en nemen waar nodig maatregelen om wateroverlast te beperken' http://t.co/j9wGd9o0UA


Lees meer tweets »

Laatste nieuws

Foto's winnaars!

Fotoverslag Waterinnovatieprijs 2013